Στις 7 Αυγούστου η έναρξη της μεταγραφικής περιόδου για Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές

Ανακοινώθηκαν οι περίοδοι για τις μεταγραφές της ΣΤΟΚ για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2021/2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η πρώτη μεταγραφική περίοδος για τη ποδοσφαιρική περίοδο 2021/2022 για Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές της ΣΤΟΚ αρχίζει στις 7 Αυγούστου 2021 και τελειώνει στις 29 Οκτωβρίου 2021 συμπεριλαμβανομένων και των δύο αναφερόμενων ημερομηνιών.

Η δεύτερη μεταγραφική περίοδος αρχίζει τη 1η Ιανουαρίου 2022 και τελειώνει στις 31 Ιανουαρίου 2022.

Advertising

If you wish to advertise on CitySportCY.com, please fill out the form below.